Om

Lookatt/PR & Production AB bedriver dels Agent- och Managerverksamhet för ett antal olika artister och showmänniskor men är även företaget som hjälper Dig att förstärka och höja Ditt varumärke genom att i olika former av Modevisningar, Shower och Event skapa upplevelser som man kommer ihåg!

Lookatt/PR & Production AB startade sin verksamhet 1985… Det hela började med att jag, bolagets grundare och ägare Tony Jivelid började att jobba som modell och allt eftersom uppdragen på Catwalken blev fler kom också förfrågningarna om att “ta producentrollen” vid Modevisningarna och Showerna. Det ena gav det andra och idag är verksamheten utökad och inriktad mot Management – Modevisningar – Shower – Event. Vi omger oss bara med partners och medarbetare som är proffs och de bästa inom sina respektive specialområden.

Under årens lopp har undertecknad också hunnit med en del andra projekt vid sidan om Lookatt: Poppius Journalistskola, Kanal 5, projektledare på Miro Production AB samt startat två nattklubbar, bl.a. Blue Moon Bar i Västerås med artisten Anneli “Pandora” Magnusson.

Vår Affärs- & Verksamhetsidè är enkel:
“Man är aldrig bättre än sitt senaste uppdrag och den regeln ändrar vi aldrig på”.

Välkomna till Lookatt/PR & Production AB

– Initierar – Utvecklar – Genomför –

//Tony Jivelid